0

Out of 0 Ratings

Owner's of the Makita Home Safety Product FLASHLIGHT gave it a score of 0 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  0 out of 5
 • Durability

  0 out of 5
 • Maintenance

  0 out of 5
 • Performance

  0 out of 5
 • Ease of Use

  0 out of 5
of 32
 
Forklaring
til
generell oversikt
@
Batteripatron
@
Stilleplate
@
Skrue
@
Ring
TEKNISKE DATA
Modell ML120 ML140
Lyspme
...............................................
12
V 0,7 A 12V 0,7A
(L
x
B
x
H)
...........................................
272 mm
x
94
mm
x
98
mm
. Mal
272 mm
x
94
mm
x
107 mm
Nettovekt
..............................................
0,3
kg
0,3
kg
Grunnet det kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogrammet, forbeholder vi
oss
retten til
a
foreta endringer
Merk: Tekniske data kan variere fra land til land.
i tekniske data uten forvarsel.
VlKTlGE SIKKERHETSREGLER
ADVARSEL:
Ved bruk av elektroverktay, ma de helt grunnleggende sikkerhetsregler alltid ferlges for
?I
redusere faren for
brann, elektrisk stat og legemsskader. Dette inkluderer falgende:
LES
ALLE INSTRUKSJONER.
1. Les denne bruksanvisningen og laderens bruksanvisning neye fer bruk.
2. Denne lommelykten er ikke vannsikker. Den
mi
derfor ikke brukes
i
fuktige eller vAte omgivelser.
Den
mA
ikke utsettes for regn eller
5110.
Og den
mi
ikke vaskes
i
vann.
3.
En kortslutning kan forirsake stor stremavgang, overoppheting, risiko for forbrenninger, eller
edelagt lommelykt.
(1) Berm aldri lommelykten innvendig med pinsett, metall-verktey, etc.
(2)
Berm aldri batteriterminalene med noe
som
helst ledende materiale.
(3)
Unni
A
oppbevare batteriladeren sammen med metall-gjenstander
som
f.eks. spikre, mynter, etc.
4. Batteripatronen
mi
aldri utsettes for ild, flammer eller hey varme. Hvis batteriet gir
i
stykker kan det
frigjere skadelige stoffer.
5.
Laderen eller batteripatronen
mi
ikke plukkes fra hverandre; ta kontakt med fagfolk nir service eller
reparasjoner er nedvendig. Hvis apparatene settes feil sammen, kan det resultere
i
risiko for
elektrisk stet eller brann.
6.
Hvis det oppstir problemer kontaktes naermeste Makita-serviceverksted eller forhandleren. For
A
garantere at maskinen arbeider sikkert og pilitelig ber reparasjoner, servicearbeider eller innstill-
inger utferes av et autorisert Makita-serviceverksted.
TA VARE
PA
DlSSE
INSTRUKSENE.
24