0

Out of 0 Ratings

Owner's of the Makita Home Safety Product FLASHLIGHT gave it a score of 0 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  0 out of 5
 • Durability

  0 out of 5
 • Maintenance

  0 out of 5
 • Performance

  0 out of 5
 • Ease of Use

  0 out of 5
of 32
 
Verklarina van alaemene aeaevens
@
Accu
0
Stelplaatje
@
Schroef
@
Ring
TECHNISCHE GEGEVENS
Model ML120 ML140
Gloeilampje
..........................................
12
V 0,7 A 12V 0,7A
Afmetingen
(L
x
B
x
H)
...........................................
272
mm
x
94
mm
x
98
mm
Netto gewicht
0,3
kg
03
kg
272
mm
x
94
mm
x
107
mm
.......................................
In verband met ononderbroken research en ontwikkeling behouden wij ons het recht voor bovenstaande
Opmerking: De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.
technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSADVIEZEN
WAARSCHUWING:
Wanneer u elektrische gereedschappen gebruikt, dient u altijd de
basisveiligheidsvoorschriften
op
te volgen,
om
gevaar voor brand, elektrische schok en persoonlijke verwonding te voorkomen. Volg ook de volgende
voorschriften op:
LEES ALLE GEBRUIKSAANWIJZINGEN.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lees deze gebruiksaanwijzing en de gebruiksaanwijzing van de acculader zorgvuldig, alvorens de
acculamp
in
gebruik te nemen.
Deze acculamp is niet waterdicht. Niet gebruiken
in
vochtige
of
natte plaatsen. Niet blootstellen aan
regen of sneeuw. Niet
in
water wassen.
Een kortsluiting kan oorzaak zijn van een grote stroomafgifte, oververhitting, mogelijke brand-
wonden en zelfs een defect.
(1) Raak de binnenzijde van de lampkop niet aan met een tangetje, metalen gereedschappen enz.
(2)
Raak de accuklemmen nooit aan met een geleidend materiaal.
(3)
Bewaar de accu niet
in
een container waarin metalen voorwerpen (spijkers, muntstukken enz.)
Stel de accu nooit bloot aan vlammen, vuur of grote hitte. lndien de accu barst
of
scheurt, kunnen
er schadelijke materialen ontsnappen.
Neem de acculader of de accu niet uit elkaar. Breng deze naar een bevoegde monteur wanneer
service of reparatie nodig is. Onjuist opnieuw monteren kan resulteren
in
gevaar voor elektrische
schok of brand.
In geval van problemen, wendt
u
tot het dichtstbijzijnde Makita service centrum of tot uw Makita
dealer. Opdat het gereedschap veilig en betrouwbaar blijft, dienen alle reparaties, onderhoud
of
afstellingen te worden uitgevoerd bij een erkend Makita service centrum.
zijn geplaatst.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
14