0

Out of 0 Ratings

Owner's of the Makita Home Safety Product FLASHLIGHT gave it a score of 0 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  0 out of 5
 • Durability

  0 out of 5
 • Maintenance

  0 out of 5
 • Performance

  0 out of 5
 • Ease of Use

  0 out of 5
of 32
 
SUOMI
Yleisselostus
@
Akku
@
Ruuvi
@
Rengas
@
Asennuslevy
TEKNISET
TIEDOT
Malli MLl2O ML140
Polttimo 12V 0,7A
................................................
12
V 0,7
A
Mitat
(P
x
L
x
K)
...........................................
272 mm
x
94
mm
x
98
mm
272 mm
x
94
mm
x
107 mm
Nettopaino
...........................................
0,3
kg
0,3
kg
Jatkuvan tutkimus- ja kehitysohjelman vuoksi pidatamme oikeuden muuttaa tassa mainittuja teknisia
Huomaa: Tekniset ominaisuudet saattavat vaihdella eri maissa.
ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
TARKEITA TURVALLISUUSOHJEITA
VAROITUS:
Sahkotyokaluja kaytettaessa
on
aina noudatettava muun muassa seuraavia turvallisuuteen liittyvia perus-
ohjeita tulipalon, sahkoiskuvaaran ja ruumiillisen vamman valttamiseksi:
LUE KAlKKl OHJEET.
1.
Lue huolellisesti ennen kayttoa tama kayttoohje ja laturin kayttoohje.
2. Tama lamppu ei ole.vedenpitava.
Ala
kayta sita kosteissa tai marissa paikoissa.
Ala
jata sit% vesi-
tai lumisateeseen. Ala pese sita vedessa.
3.
Oikosulku saattaa aiheuttaa voimakkaan sahkovirtauksen, ylikuumenemisen, mahdollisia palovam-
moja tai laitteen rikkoutumisen.
(1)
Ala
kosketa lampun paan sisaosaa pinseteilla, metallisilla tyokaluilla tms.
(2)
Ala
kosketa akun liittimia millaan johtavalla aineella.
(3)
Valta akun sailyttamista yhdessa metalliesineiden kuten naulojen, kolikoiden
tms.
kanssa.
4.
Ala
koskaan saata akkua alttiiksi liekeille, tulelle tai korkeille lampotiloille. Akun rikkoutuminen
saattaa vapauttaa terveydelle vaarallisia aineita.
5.
Ala
pura laturia tai akkua osiinsa. Vie ne valtuutetulle ammattihuoltajalle, kun ne ovat huollon tai
korjauksen tarpeessa. Vaarin tehty kokoaminen saattaa aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon.
6.
Jos
kaytossa ilmenee ongelmia, ota yhteys lahimpaan Makitan huoltokeskukseen tai jalleenmyy-
jaan. Laitteen kayttovarmuuden ja turvallisuuden vuoksi korjaukset ja muut huolto- ja saatotyot saa
suorittaa ainoastaan Makitan hyvaksyma huoltopiste.
SAILYTA
NAMA
OHJEET.
26