0

Out of 0 Ratings

Owner's of the Makita Home Safety Product FLASHLIGHT gave it a score of 0 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  0 out of 5
 • Durability

  0 out of 5
 • Maintenance

  0 out of 5
 • Performance

  0 out of 5
 • Ease of Use

  0 out of 5
of 32
 
SVENSKA
Forklaring av allman oversikt
@
Batterienhet
@
Plattlock
@
Skruv
@
Ring
TEKNISKA DATA
Modell ML120 ML140
Glodlampa
...........................................
12 V 0,7 A 12V 0,7A
Storlek
(L
x
B
x
H)
...........................................
272
mm
x
94
mm
x
98
mm
Nettovikt
0,3
kg
03
kg
272
mm
x
94
mm
x
107
mm
...............................................
PA. grund av det kontinuerliga programmet for forskning och utveckling, kan har angivna tekniska data andras
Observera: Tekniska data kan variera
i
olika lander.
VlKTlGA SAKERHETSFORESKRIFTER
VARNING:
Grundlaggande sakerhetsltgarder bor alltid foljas vid anvandande av elektriska verktyg
for
att minska risken
for eldsvtidor, elektriska stotar och personskador. Foljande innefattas
i
sakerhetsltgarderna:
LAS ALLA INSTRUKTIONER.
utan foregaende meddelande.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Las denna bruksanvisning samt batteriladdarens bruksanvisning noggrant fore anvandning.
Denna ficklampa ar inte vattentat. Anvand den inte ph fuktiga eller veta platser. Utsatt den inte for
regn eller sno. Tvatta den inte
i
vatten.
En kortslutning kan orsaka ett stort stromflode, overhettning, brannskador och aven an ficklampan
forstors.
(1)
Vidror inte ficklampas insida med en pincett, verktyg av metall etc.
(2)
Vidror inte batteripolerna med foremhl av ledande material.
(3) Undvik att forvara batterienheten
i
lhda
som
innehhller metallforemhl
shsom
nhlar, mynt etc.
Utsatt aldrig batterienheten for lagor, eld eller hog hetta.
Om
batterienheten skadas kan den avge
skadliga material.
Tag inte isar batteriladdaren eller batterienheten; lamna dem till en behorig serviceverkstad
om
service eller reparation erfordras. Felaktig sammansattning kan medfora risk for kortslutning eller
eldsvhda.
Kontakta narmaste Makita Servicecenter eller hterforsaljare
om
nhgra problem skulle uppsth. For att
bibehhlla produktens sakerhet och tillforlitlighet, bor alltid reparationer, underhhllsservice och
justeringar utforas av auktoriserad Makita serviceverkstad.
SPARA DESSA ANVISNINGAR.
22