0

Out of 0 Ratings

Owner's of the Makita Home Safety Product FLASHLIGHT gave it a score of 0 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  0 out of 5
 • Durability

  0 out of 5
 • Maintenance

  0 out of 5
 • Performance

  0 out of 5
 • Ease of Use

  0 out of 5
of 32
 
lllustrationsoversigt
@
Opladeligt akku
@
Skrue
@
Ring
.
@
Holderplade
SPECIFIKATIONER
Model ML120 ML140
Paere 12V 0,7A 12V 0,7A
Dimensioner
....................................................
(L
x
B
x
H)
...........................................
272 mm
x
94 mm
x
98 mm
VBgt
0,3
kg
03
kg
272 mm
x
94 mm
x
107 mm
....................................................
Ret til tekniske Bendringer forbeholdes.
Bemaerk: Tekniske data kan variere fra land til land.
VlGTlGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
ADVARSEL:
Ved anvendelse af elektrisk vaerktsj skal grundlaeggende
sikkerhedsforholdsregler
altid overholdes for at
reducere risikoen for brand, elektrisk stsd og personskade. Forholdsreglerne omfatter fslgende:
LRS
ALLE INSTRUKTIONER.
1.
Laes omhyggeligt denne betjeningsvejledning samt betjeningsvejledningen for opladeren fer brug.
2.
Denne lygte er ikke vandtaet. Anvend den ikke
PA
fugtige eller vAde steder. Udsaet den ikke for regn
eller sne. Vask den aldrig
i
vand.
3.
En kortslutning kan forhage en stor stremudladning, overophedning, risiko for forbraendinger og
endda edelaeggelse af lygten.
(1) Rer aldrig den indvendige del af lygtens hoved med pincetter, metalvaerktej osv.
(2)
R0r aldrig ved akkuens poler med ledende materiale.
(3)
Undgb opbevaring af den opladelige akku
i
beholdere sammen med metalgenstande
som
sem,
4.
Udsaet aldrig den opladelige akku for flammer, Aben ild eller voldsom varme. Odelaeggelse af akkuen
kan medfere frigerelse af farlige kemikalier.
5.
Forseg aldrig at skille laderen eller den opladelige akku ad. Lad en kvalificeret fagmand se pS dem,
hvis service eller reparation bliver pAkraevet. Forkert samling kan resultere
i
elektrisk stprd eller
brand.
6.
Hvis der opsthr problemer, ber De kontakte Deres forhandler eller naermeste Makita Service Center.
For at opretholde produktets sikkerhed og pelidelighed
mA
istandsaettelse, vedligeholdelse eller
justering kun udferes af et autoriseret Makita service center.
.
menter osv.
.
GEM DISSE FORSKRIFTER.
20